Secondly Fusing Ptc - The Only One

Fästingar

Posted Feb. 22, 2016, 5:53 p.m. By leonhard

Kanske du ofta har hört att fästingar inte har någon plats i vår natur och då menar man att det inte finns någon nytta med fästingar. Nu är det väl så att alla varelser inte måste vara till nytta för hur blir det då med människor i ett sådant perspektiv. Behövs verkligen människor, eller skulle jorden ur ett biologiskt perspektiv bli en bättre plats utan oss. Nu är det inte riktigt så illa ställt med fästingar. Fästingar äts av många andra organismer. Till exempel så äter myror och andra steklar de små krypen . Rovdjursskalbaggar har setts äta dem och fåglar går och pickar i sig fästingar. De obehagliga små krypen är till föda för andra varelser och fyller en funktion i naturen.